Vi hjälper dig med ROT-arbeten

 

ROT-avdrag

Som privatperson kan du få ett avdrag för kostnader du har för anlitande av hantverkare för ombyggnationer, renoveringar eller tillbyggnader, förutsatt att du har en villa, bostadsrätt eller fritidshus.
För fritidshus gäller att du ska vara ägare till huset och att huset är klassat som småhus enligt taxeringen.
Det är endast arbetskostnaden som är avdragsgill. Materialkostnaderna bekostar du själv.
Maximalt avdrag är 50% upp till 100 000 kr. Med två personer i hushållet kan ni få en total skattereduktion på 100 000 kr (vid en arbetskostnad på 200 000 kr).

Om elarbeten för ROT-avdrag – småhus

  • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
  • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintlig el till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Om elarbeten för ROT-avdrag – bostadsrätt

  • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
  • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Reinholds Elservice hjälper dig med ROT-arbeten

Rotavdrag kan ges för att dra in el, modernisera el samt byta och montera vägguttag, installera och komplettera elcentraler (proppskåp), installera inbyggda spotlights och felsöka i samband med reparation och underhållsarbete, mm.
Du kan läsa mer om vilka arbeten på och i bostaden som räknas som godkända ROT-arbeten på Skatteverkets webbplats.

Ansök om ROT-avdrag

Om vi utför rotarbeten på din fastighet måste du först i en ansökan till oss uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt.
Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens namn, organisationsnummer samt lägenhetsnummer (fyra siffror).
Vi använder uppgifterna vid vår begäran till Skatteverket.

Ansök om ROT-avdrag gällande småhus

Ansök här

Ansök om ROT-avdrag gällande bostadsrätt

Ansök här

Om en ROT-ansökan inte blir godkänd

Om vi efter ansökan till skattemyndigheten av någon anledning nekas ROT äger vi rätt att omedelbart debitera den avdragna summan.

Vår debitering för småjobb – Privatkund

Alla priser inkl. moms.

Före ROT

Miniavgift inkl. resa:

1 969:-

Timdebitering:

687:-

Felsökning:

737:-

Efter ROT

Miniavgift inkl. resa:

1 378:-

Timdebitering:

481:-

Felsökning:

516:-

Tillkommer

  • Eventuell parkeringskostnad och trängselavgift enligt gällande lokal taxa.
  • Materielkostnad enligt Ahlsells GNP prislista -ca 30% rabatt.
  • Miljöavgift 2%.
Allt inom elinstallation