Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar inhämtas huvudsakligen från dig i samband med att du beställer våra lösningar/tjänster. Det är viktigt för oss att du känner att vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och att du även är medveten om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Om GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag vilken trädde i kraft 25:e maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen. Detta för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Vad räknas som personuppgifter?

Alla uppgifter eller information som kan kopplas till dig, direkt eller indirekt räknas som personuppgifter. Till exempel namn, adress eller personnummer.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Reinhold Lundberg Elservice AB behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund, för redovisnings- och faktureringsändamål, fullgöra förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser. I förekommande fall hantera ansökningar om ROT-avdrag.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt när du önskar en offert, lägger en order för våra lösningar/tjänster eller produkter, när du frivilligt fyller i kontaktformulär, när du ansöker om ROT-avdrag, samt om du kontaktar oss via e-post eller telefon.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

  • Namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress, anläggnings-ID och mätarnummer.
  • För ansökan om ROT-avdrag, fastighetsbeteckning eller Brf. föreningens namn, organisationsnummer och lägenhetsnummer.
  • Leverans- och faktureringsinformation.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

  • Vår hemsida, reinholdsel.se, t.ex. när du beställer en lösning/tjänst.
  • När du kontaktar oss via e-post eller telefon.
  • Genom avtal, faktura eller annan affärskontakt.

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt att begära att vissa av dina personuppgifter som vi behandlar raderas.

Lagring av personuppgifter

När vår behandling av dina personuppgifter inte längre behövs för något av de ändamål som anges i denna policy, kommer de att raderas.

Ditt samtycke

Genom att använda våra lösningar/tjänster samt vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Uppdateringar

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Uppdateringar meddelas på www.reinholdsel.se

Allt inom elinstallation